D'n Aoverstep
Informatie folder
Het zorg-erf
Foto's zorg-erf
Dagbesteding atelier
Onze kadowinkel
Foto's atelier
Beschermd wonen
Produktfolder wonen
Groentenkwekerij
foto's Groentenkweke
Het team
In contact komen

 

 

Ons team als waarborg voor kwaliteit

D'n Aoverstep waarborgt de kwaliteit en continuïteit van zorg en als basis is hiervoor de opbouw van het team gekozen. Momenteel wordt er gewerkt met een team van 14 professionals. Groepsbegeleiders begeleiden de groepen op de dagbesteding, individuele/ambulante coaches begeleiden de cliënten (deelnemers) intern of eventueel extern en de woonbegeleiders begeleiden de groep op de woonlocatie.

Alle medewerkers zijn specifiek opgeleid om de uiteenlopende doelgroepen binnen d'n Aoverstep te begeleiden. Alle medewerkers zijn MBO en/of HBO gekwalificeerd en hebben ervaring in het werkveld op verschillende zorggebieden. Door de verschillende expertises en kwaliteiten van medewerkers wordt de kwaliteit van de zorg die geleverd wordt binnen onze organisatie bewaakt. Tevens volgen medewerkers jaarlijks trainingen of scholen  zich bij d.m.v. vervolgopleidingen. Ook aan veiligheid van de deelnemers wordt aandacht besteed: alle medewerkers zijn in het bezit van het certificaat bedrijfshulpverlener (BHV) Daarnaast is er iedere dag minimaal één gecertificeerde medewerker aanwezig die de AED kan gebruiken.

Minstens zo belangrijk als opleiding is de ambitie die onze medewerkers hebben:

"zij willen een bijdrage leveren aan het verbeteren van de leefkwaliteit van alle deelnemers."

 

 

Erkend leerbedrijf: erkenning SBB (voorheen Calibris) en Aequor

Goede scholing is belangrijk en leren doe je in de praktijk. Onze medewerkers hebben ervaren hoe belangrijk opleiding en stage is en zijn daarom ook als stagebegeleiders zeer bewust met ondersteunen van stagiairs van ROC - AOC en Saxion Hogeschool. Belangrijk voor de studenten, maar ook voor ons bedrijf en onze deelnemers, want we hebben op deze manier altijd de nieuwe kennis en ontwikkeling in huis. Op d'n Aoverstep wordt ons team wekelijks  ondersteund door  4 á 6 stagiaires.

 

Vrijwillige ondersteuners

"Hoe meer handen hoe meer vreugd" 

We weten dat vele handen licht werk maken, maar bij d'n Aoverstep geldt dat zeker door de extra inzet van wekelijks ruim 40 vrijwillige ondersteuners.

Door de extra begeleiding die zij bieden krijgt de zorg op d'n Aoverstep een extra gouden randje. Deze ondersteuners maken het mogelijk om iets extra te kunnen doen, zoals bijvoorbeeld samen wandelen, samen fietsen, maar ook die extra persoonlijke aandacht maakt dat deze mensen voor onze deelnemers en ons tijdens het dagprogramma onmisbaar zijn.

 

 | info@aoverstep.nl