D'n Aoverstep
Informatie folder
Het zorg-erf
Foto's zorg-erf
Dagbesteding atelier
Onze kadowinkel
Foto's atelier
Beschermd wonen
Produktfolder wonen
Groentenkwekerij
foto's Groentenkweke
Het team
In contact komen

 

 Beschermd wonen op d'n Aoverstep.

De woonvoorziening in Neede biedt begeleiding aan volwassenen die door een aandoening, beperking, handicap en/of psychosociaal probleem begeleiding nodig hebben bij hun woon- en leefsituatie. De begeleiding wordt afgestemd op de hulpvraag van de bewoner. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en krachten van de bewoner. Binnen de woonvoorziening wordt begeleiding geboden op de verschillende levensdomeinen zoals het handhaven van een dagstructuur, dagbesteding, werk, financiën, persoonlijke verzorging, vrije tijd en het aangaan en onderhouden van sociale contacten.

In samenwerking met de hulpverlener worden vaardigheden behouden en vergroot. 

De woonvoorziening bestaat uit twee gebouwen, Rapenburg 5 en 9 met elk 8 appartementen en/of studio's. Op Rapenburg 5 worden dagelijkse activiteiten gezamenlijk gedaan onder begeleiding. Er wordt (naar wens) samen gegeten, koffie gedronken of buiten activiteiten ondernomen. Daarnaast heeft elke bewoner zijn/haar individuele begeleiding met de persoonlijk begeleider.

Op Rapenburg 9 heeft elk appartement zijn eigen keuken, is er sprake van meer zelfstandigheid, zijn de gezamenlijke contactmomenten minder dan op Rapenburg 5 en heeft elke bewoner zijn/haar individuele begeleiding met de persoonlijk begeleider. 

De woonbegeleiding is tijdens werkdagen aanwezig tussen 8.00 tot 20.00 uur. Buiten deze tijden en in de weekenden is de bereikbare dienst op afgesproken tijden aanwezig en verder telefonisch stand-by.

De begeleiding die wordt geboden is vastgelegd in het zorg- en begeleidingsplan, met als belangrijkste doel het verbeteren van de sociale zelfredzaamheid van de bewoners.


Klik hier voor onderzoeksrapport effect wonen op een zorgboerderij

De begeleiders onderhouden een goed contact met het netwerk van de bewoners en hebben zo een brugfunctie naar dienstverleners en familie.

Het toegangsbewijs voor beschermd wonen is een een zorgzwaartepakket. (GGZ of LVB).

Bewoners huren het appartement zelf van de verhuurder en sluiten met d'n Aoverstep een zorgovereenkomst. 

De begeleidingsbehoefte wordt afgestemd op de vraag van de bewoner.

Naast de woonbegeleiding kan de bewoner gebruik maken van de dagbesteding op het Zorg-erf of het Atelier in het activiteitencentrum.

 

 

 

 

 

 | info@aoverstep.nl